Aktuell driftsinformation

Driftsinformation för Norrmoln

Via Twitter kan du som kund i Norrmoln få löpande uppdaterad driftsinformation och rykande färsk status för Norrmolns datacenter. Där meddelar vi också planerade underhållsarbeten, eventuella driftstörningar och annat som kan vara av intresse för dig som kund i Norrmoln. Har du Twitter i din mobiltelefon har du alltid aktuell status för dina IT-system nära till hands. Anslut dig till Norrmolns driftinformationsström på @NorrmolnDrift.

Servicefönster

Vi utför serviceuppdateringar i vår Norrmolnsmiljö tredje onsdagen varje månad. Detta sker nattetid mellan kl. 23 och 04 för att minimera störningarna för våra kunder. Exakt start- och stopptid meddelas via Twitter och e-post. Följ oss där för att alltid få den senaste informationen!
Klicka på kalendersymbolen om du vill lägga till en stående bokning i din kalender för kommande servicefönster:

Policy för underhåll eller support på programvaror:

Vår policy i Norrmoln när det gäller support och underhåll av programvaror är densamma som tillverkaren tillhandahåller för produkten. Du kan kolla upp vad som gäller för just din produkt på Microsoft Support Lifecycle.

Mer information