EasyBackup

En trygg lösning för alla dina backup-behov

Norrmoln EasyBackup är en tjänst för säkerhetskopiering via Internet. Med vår tjänst får du en backuplösning som alltid fungerar, som övervakas dagligen och dessutom är helt automatisk. Du väljer själv vad du vill ta backup på och med vilken tidsintervall backupen ska köras. Återläsning av filer är enkel och smidig!

Norrmolns backupsystem fungerar med alla moderna operativsystem såsom Windows, Linux, Unix, MacOS och Novell Netware. Installationen är snabb och smidig och säkerhetskopieringen sker automatiskt så ofta som du önskar. Våra experter kontrollerar också dagligen att säkerhetskopieringen gått som den ska. Som tillval erbjuder vi möjlighet att ta fram en katastrofplan för att på ett effektivt sätt kunna återställe hela Er IT-miljö vid ett totalhaveri.

Därför ska du använda Norrmoln EasyBackup!

De allra flesta företag lever i tron att de har en väl fungerande backup. Trots detta har 10 000 svenska småföretag sedan 2006 drabbats av så allvarliga dataförluster att de förlorat sammanlagt över 5 000 veckor i arbetstid. I pengar motsvarar det 130 miljoner kronor. (Källa: Microsoft/Synovate).

Genom att ditt data skickas till vår säkra datahall, dvs utanför era lokaler, är du skyddad mot totalhaveri såsom brand, stöld, etc. Vi lagrar dessutom allt ditt data på två separata platser vilket ger maximal katastrofsäkerhet. Du slipper därmed allt arbete med att själv hantera backuper till band, och att ha rutiner för att lagra dessa på ett säkert sätt. Norrmoln Backup är en tjänst som vänder sig till små och medelstora företag med behov av en säker och automatiserad lösning för säkerhetskopiering av sitt affärskritiska data.

Bra miljöval!

Eftersom en stor del av infrastrukturen i Norrmoln delas av många kunder är Norrmoln EasyBackup ett bra miljöval. Det krävs dessutom inga backupband och ingen fysisk utrustning — allt som behövs finns redan i Norrrmoln!

Hi5 är miljöcertifierade enligt ISO14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO9001.

Norrmoln-easy-backup-box

Mer information