EasyX

Att hantera sin IT-livscykel har aldrig varit enklare!

Har du någon gång tänkt att det vore bra med ett uppdaterat och väl underhållet register över alla din IT-tillgångar? Du är inte ensam. Många drömmer om det – men de flesta saknar det! Nu finns lösningen!

Norrmoln EasyAsset ger full kontroll på alla tillgångar (assets) installerade i Er IT-miljö samt hur dessa nyttjas. EasyAsset kontrollerar även lokala installationer, vilket ger dig kontroll över eventuell oönskad eller skadlig programvara. Med EasyAsset skapar du också enkelt beslutsunderlag vid förändringar.

Ta greppet över dina inventarier!

Med Norrmoln EasyAsset hanterar du hela livscykeln för din utrustning. Det har aldrig varit enklare att ta kontroll över och hantera sina IT-inventarier.

Ta greppet över dina applikationer!

Med Norrmoln EasyAsset får du kontroll över dina applikationer, vad som är installerat, hur det nyttjas, vad har installerats lokalt av användare och sist men inte minst hur du är licensierad.

Kostnadseffektivt och budgeterbart!

För att använda Norrmoln EasyAsset krävs inga dyra installationsprojekt, utbildningsinsatser eller erfarna IT tekniker. Vid förändringsprojekt i din IT-miljö hjälper Norrmoln EasyAsset till med att snabbt ge dig ett bra  beslutsunderlag inför budgetarbetet.

Miljövänligt!

Norrmoln EasyAsset ger dig kontroll över hur arbetsstationer nyttjas. Stängs de av när folk går hem eller står de i ett viloläge och drar ström? För att skona miljö och även spara pengar kan man med hjälp av vår EasyClient som bland annat innehåller smarta energisparfunktioner för att stänga av datorer som ej stängts ner nattetid och starta upp dessa innan användaren kommer på morgonen. Att välja tjänster från Norrmoln är också ett bra miljöval! All energi som krävs för att driva Norrmoln kommer från förnyelsebara energikällor, och vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan. Hi5 är miljöcertifierade enligt ISO14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO9001. Kontakta oss om du vill veta mer om vårt miljöarbete!
Hi5 är miljöcertifierade enligt ISO14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO9001.
Norrmoln-easy-asset-box

Mer information